debt

debt
n фін., бухг. борг; заборгованість; зобов'язання; позика; a борговий; заборгований; позиковий; позичений
сума грошей або послуг, які окрема особа, підприємство або уряд винні іншій стороні, тобто правове зобов'язання перед кимось; ♦ виділяють: борги окремої особи у формі застави (mortgage), банківської позички тощо; борги підприємства у формі кредиторської заборгованості (accounts payable), боргового зобов'язання тощо; борги уряду у формі довгострокових облігацій (long-term bonds), короткострокових цінних паперів (short-term securities) тощо
═════════■═════════
accruing debt борг, що наростає; accumulated debt нагромаджений борг; active debt несплачений борг • невиплачений борг; bad debt; bank debt заборгованість за банківською позикою; blocked debt заморожений борг; bonded debt облігаційна позика • консолідований борг; book debt борг згідно з бухгалтерськими книгами; business debt діловий борг • комерційний борг; commercial debt торговельна заборгованість; company debt борг підприємства; consolidated debt консолідований борг; contract debt борг за контрактом; convertible debt оборотна облігація; current debt поточний борг; deferred debt відстрочений борг; doubtful debt; dubious debt сумнівний борг; due debt борг, який підлягає сплаті; external debt зовнішній борг; floating debt короткострокова заборгованість • сконсолідований борг; foreign debt закордонний борг • зовнішній борг; frozen debt заморожений борг; funded debt консолідований борг; government debt державний борг; hypothecary debt іпотечна заборгованість; interest-bearing debt відсотковий борг; internal debt внутрішня заборгованість; irrecoverable debt безповоротний борг • безнадійний борг; joint debt сукупний борг; liquid debt ліквідна заборгованість; liquidated debt ліквідований борг; long-term debt довгостроковий борг; money debt грошовий борг; mortgage debt іпотечна заборгованість • заставний борг; national debt державний борг; net debt чиста заборгованість; net bonded debt чистий облігаційний борг; nonrecoverable debt безповоротний борг; ordinary debt звичайний борг; outstanding debt несплачений борг; paid debt сплачений борг; public debt державний борг; recoverable debt борг, який може бути стягнений; residual debt залишок боргу; secured debt забезпечений борг; short-term debt короткостроковий борг; state debt державний борг; total debt загальна заборгованість • загальна сума боргу; uncollectible debts безнадійні борги; undischarged debt несплачений борг; unfunded debt короткострокова заборгованість • неконсолідований борг; unified debt консолідований борг; unpaid debt несплачений борг; unrecoverable debt безповоротний борг; unsecured debt неза-безпечена заборгованість
═════════□═════════
acknowledgement of debt визнання боргу; debt alleviation часткове сплачення боргу; debt and borrowing позика і кредит; debt burden тягар заборгованості; debt capital; debt certificate борговий сертифікат • боргове свідоцтво; debt collecting стягнення боргу; debt commitment боргове зобов'язання; debt conversion переведення боргу; debt crisis криза заборгованості; debt discount знижка із заборгованості; debt due борг до сплати; debt finance; debt financing сплачення боргу шляхом випуску позики; debt funding консолідування боргу • переведення короткострокової заборгованості в довгострокову; debt instalment сплачення боргу частинами; debt liability боргове зобов'язання; debt management керування боргом • управління боргом; debt payable борг, який підлягає сплаті; debt portion боргова частина; debt receivable борг, який можна повернути; debt recovery proceeding судова справа про стягнення боргу; debt recycling продовження боргу • рецир-кулювання боргу; debt repudiation відмова від сплати боргу; debt rescheduling перегляд строків кредитів; debt restructuring перегляд строків кредитів; debt-ridden обтяжений боргами; debt security цінний папір — боргова гарантія; debt service обслуговування боргу; debt servicing обслуговування боргу; debt servicing capacity спроможність до обслуговування боргу; debt servicing obligations зобов'язання з обслуговування боргу; debt to banks заборгованість банкам; debt to the government заборгованість урядові; debt warrant боргова розписка; to acknowledge a debt визнавати/визнати борг; to be in debt мати борг; to be out of debt звільнятися/звільнитися від боргів • виходити/вийти з боргів; to call a debt вимагати сплати боргу; to cancel debt анульовувати/анулювати борг; to clear a debt сплачувати/сплатити борг; to collect a debt одержувати/одержати гроші на рахунок боргу; to contract debts брати/взяти в борг; to cover a debt покривати/покрити борг; to discharge a debt сплачувати/сплатити борг; to get into debt потрапити/потрапляти в борги; to get out of debt звільнитися/звільнятися від боргу; to have debts мати борги; to incur debts брати/взяти в борг • входити/ввійти в борги; to liquidate a debt ліквідувати заборгованість; to meet a debt покривати/покрити борг • сплачувати/сплатити борг; to pay a debt покривати/покрити борг • сплачувати/сплатити борг; to pay back a debt сплачувати/сплатити борг; to pay off a debt сплачувати/сплатити борг • повертати/повернути борг; to recover a debt стягувати/стягнути борг; to repay a debt сплачувати/сплатити борг; to run into debt потрапити/потрапляти в борги; to settle a debt сплачувати/сплатити борг; to write off a debt списувати/списати борг; without debts вільний від боргів • без боргів
debt — ім. довг, прикм. довговий (діас, діал.)
═════════◇═════════
борг < нім. Borg — позичка < bergen — берегти; давати пощаду, давати строк для виплати; закріплюється в ужитку в XVI ст. спочатку лише у виразах: «на борг» «в борг (на віру)», а пізніше поширилося і дістало значення, яке охоплює ст. у. термін довг (ЕС-СУМ 1 : 168; ЕСУМ 1 : 229); довг < ст. сл. длъгъ, долгъ — обов'язок; зобов'язання перед кимось; пізніше — борг; засвідчується в писемних пам'ятках з 1489 р.: «А два(д)цать копъ грошє(и) в кажъди(и) годъ має(т)єсь собє брати за до(л)гъ што єсъмо ємоу виньни»; ст. у. термін довг сьогодні вживається тільки в розмовній мові (ЕС-СУМ 1 : 168, 344; ССМ 1 : 301, 314)
▹▹ bad debt
* * *
борг; заборгованість; позиковий капітал; кредит; позика; кредитування

The English-Ukrainian Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investmentss, Bank Loans. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "debt" в других словарях:

 • debt — n [Old French dette, ultimately from Latin debita, plural of debitum debt, from neuter of debitus, past participle of debere to owe] 1: something owed: as a: a specific sum of money or a performance due another esp. by agreement (as a loan… …   Law dictionary

 • debt — W2S2 [det] n [Date: 1200 1300; : Old French; Origin: dette, from Latin debitum, from debere to owe ] 1.) a sum of money that a person or organization owes debt of ▪ This over ambitious strategy has saddled them with debts of around $3,000,000.… …   Dictionary of contemporary English

 • Debt — • That which is owed or due to another; in general, anything which one person is under an obligation to pay or render to another Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Debt     Debt      …   Catholic encyclopedia

 • debt — [ det ] noun *** 1. ) count an amount of money that you owe: By this time we had debts of over $15,000. run up a debt (=let it increase): She had run up debts of nearly $10,000. pay (off)/repay a debt: Many people experience difficulty in paying… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Debt — Debt, n. [OE. dette, F. dette, LL. debita, fr. L. debitus owed, p. p. of debere to owe, prop., to have on loan; de + habere to have. See {Habit}, and cf. {Debit}, {Due}.] 1. That which is due from one person to another, whether money, goods, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • debt — debt; debt·less; debt·or; in·debt; in·debt·ed; in·debt·ed·ness; in·debt·ment; …   English syllables

 • debt — debt, indebtedness, obligation, liability, debit, arrear mean something, and especially a sum of money, that is owed another. Debt usually implies that the amount is owed in return for goods, property, or services and can be definitely computed… …   New Dictionary of Synonyms

 • debt — A liability on a claim (SA Bankruptcy.com) Under Title 11 U.S.C. Section 101: (12) The term debt means liability on a claim. United Glossary of Bankruptcy Terms 2012 …   Glossary of Bankruptcy

 • debt — [det] n. [altered (after L) < ME & OFr dette < L debitum, neut. pp. of debere, to owe < de , from + habere, to have: see HABIT] 1. something owed by one person to another or others 2. an obligation or liability to pay or return something …   English World dictionary

 • debt — (n.) late 13c., dette, from O.Fr. dete, from L. debitum thing owed, neuter pp. of debere to owe, originally, keep something away from someone, from de away (see DE (Cf. de )) + habere to have (see HABIT (Cf …   Etymology dictionary

 • debt — [n] money owed to others albatross*, arrearage, arrears, bad news*, baggage*, below the line*, bill, bite*, capital, check, chit*, claim, commitment, credit, cuff*, damage*, dead horse*, debenture, debit, deficit, due, dues, duty, encumbrance,… …   New thesaurus


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»